Sadaļas:
 
"I.Paturskas Ģimenes Veselības Centrs"
Burtnieku 36a, Rīgā, LV-1084
Reģ.nr. 40003675996
tālr. 67817527
mob. 28452835

Darba laiks: darba dienās no 09:00 līdz 19:00

Centra partneri:

Mēs esam par laimīgu un veselīgu ģimeni !
 

Jaunumi

Back
27.4.2015
Apstiprināts ar ģimenes ārsta Irenas Paturskas rīkojumu
Informācija par kārtību, kādā Irenas Paturskas ģimenes veselības centrs nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.
1. I. Paturskas ģimenes veselības centrs atrodas Rīgā, Burtnieku ielā 36a, pirmajā stāvā.
2. Veselības centrā ir daļēji nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti uz vietas veselības centrā.
4. Lai varētu apmeklēt ārstu, pacientam ar funkcionāliem traucējumiem, dienu iepriekš jāpiesaka savs apmeklējums pa telefoniem 67817527 vai 28452835.
5. Apmeklējuma dienā pacienta transportēšanu uz veselības centru 1 stundu pirms apmeklējuma, nodrošina firma Volentedeo ,ar kuru sazinās centra administrators.
6. Pie centra ārdurvīm ir 10 pakāpieni ,kuriem blakus ir izveidotas metāliskas sliedes,kuras var izmantot gan ar pavadoņa palīdzību vai iestādes darbinieku palīdzību.
7. Pirms apm eklējuma administrators telefoniski brīdina pacientu par to , ka mūsu sanitārās telpas neatbilst prasībām pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem.
8. Gadījumam, ja pacients atbrauc pats ,veselības centrs plāno (līdz 10.05.2015) izveidot pie ieejas kāpnēm izsaukuma pogu,lai pacientam būtu iespēja izsaukt centra personālu, kas palīdzētu iekļūt centrā.
9. Visa augstāk minētā informācija ir izvietota tīmekļa vietnē www.irena.smartmedical.eu

Centra vadītāja /Irena Paturska/
10. aprīlis 2015. gads
Rīga